Autonome Kameraden

zondag 16 juni 2013


EU-landen versoepelen asielbeleid en worden binnenkort overspoelt met asielzoekers

Na jarenlange onderhandelingen zijn de 27 ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie het eens geworden over een gemeenschappelijk asielbeleid. Asielzoekers krijgen nog meer rechten, de asielprocedure wordt fors verkort en minderjarige asielzoekers zullen beter worden beschermd. Vluchtelingenorganisaties waren weer eens teleurgesteld, zij hadden namelijk op een nog veel verdergaande versoepeling gehoopt.

Asielzoekers krijgen vanaf de tweede helft van 2015 in heel de EU dezelfde rechten. De asielprocedure mag dan nog maar maximaal 6 maanden duren. Minderjarige asielzoekers krijgen recht op onderwijs van ons belastinggeld. Asielzoekers krijgen meer inspraak, mogen minder snel worden opgepakt, mogen na 9 maanden een baan zoeken en krijgen betere gezondheidszorg op kosten van het volk. De regel dat een asielzoeker alleen in het eerste EU-land waar hij binnenkomt asiel mag aanvragen (de zogenaamde Dublin-verordening) blijft overeind.

De basis voor het gemeenschappelijke asielbeleid werd al 14 jaar geleden afgesproken op een corrupte elite top in Finland. Sindsdien is er moeizaam onderhandeld over iedere regel en afspraak. Vluchtelingenorganisaties zijn niet tevreden en willen dat er nog meer geld van het volk ingestoken wordt. Bijvoorbeeld Pro Asyl vindt dat de verbeteringen niet ver genoeg gaan. De EU-Commissie vindt juist dat de bescherming van asielzoekers duidelijk wordt verbeterd.


De nieuwe afspraken gelden alleen voor asielzoekers die om politieke of religieuze redenen worden vervolgd. Armoede-immigranten, die enkel vanwege economische redenen hun land will
en verlaten, vallen er buiten. In 2012 kreeg de EU 330.000 asielaanvragen te verwerken, waar er 70.000 van werden ingewilligd.

Duitsland heeft er wel voor gezorgd dat de zogenaamde luchthavenbehandeling overeind is gebleven. Hiermee kunnen asielzoekers waar de aanvraag overduidelijk geen enkele kans maakt weer snel worden uitgewezen. Om criminele asielzoekers beter te kunnen bestrijden krijgen politie en justitie beschikking over de databank Eurodac, waar de vingerafdrukken van asielzoekers drie jaar lang worden bewaard. Natuurlijk weet elke gemiddelde Vlaming dat dit geen oplossing is voor de steeds maar groter wordende problemen van de gefaalde multiculturele samenleving.

Dietse Revolutionair  


Clément en Esteban: De tragedie van het Idealisme
Op 5 Juni jl. overleed in Parijs een 18 jarige jongeman. Zijn leven werd hem afgenomen door een andere, 20 jarige, Fransman - hoewel andere bronnen melden dat deze laatste slechts een aandeel in zijn dood had, maar niet de uiteindelijk verantwoordelijke voor zijn dood was. Clément Méric, een jongeman actief voor een maatschappelijk ideaal binnen het milieu van de Action Antifasciste werd het slachtoffer van Esteban M. Laatstgenoemde is een jongeman die eveneens actief is in een milieu voor maatschappelijk idealisme, deze in de vorm van de Jeunesse Nationaliste Revolutionaire.
Moet deze trieste zaak weer aanschouwd worden als een klassiek gevecht tussen extreem-"rechts" tegen extreem-"links"? Een confrontatie van nationalisten tegen socialisten, de natie tegen de sociale politiek?
Negentig jaar geleden werd er een andere invalshoek genomen op de zaak "natie tegen sociale politiek". Dit gebeurde op het Erweiterten Exekutive der Kommunistische Internationale van 20 juni 1923. Beter gezegd, vanuit het standpunt van Karl Radek over Leo Schlageter. Een tragedie van een nationale activist, actief bij het Freikorps. Een jongeman van 29 jaar oud, die zijn leven heeft gegeven aan de hand van de reactionairen in de strijd voor de natie en voor de bevrijding van het Franse imperialisme.

"Wanneer in de kringen van de Duitse fascisten, die louter het Duitse volk willen dienen, zij de zin van het lot van Schlageter niet begrijpen kunnen, dan is daar Schlageter voor niets gevallen en dienen zij op zijn grafsteen te schrijven: De wandelaar in het niets." Aldus een citaat uit de Schlageter rede van Radek. In deze toespraak zou hij vervolgens toelichten hoe Schlageter in zijn naïeve periode van 1920 bijdroeg aan het neerslaan van de Duitse mijnwerkers aan de Ruhr, omdat deze in zijn visie de hoofdvijand vormden. Een vijand die de bevrijding van de natie in de weg stond. Vanaf 11 januari 1923 - de inval in het Ruhrgebied door de Franse en Belgische imperialisten, door de Entente namens het Franse kapitaal - zou Schlageter gedwongen zijn, zijn vijand en zijn idealisme te herzien. Het bleek toen dat zijn vijand dezelfde was als de vijand van de - eerder door hem gehate - arbeidersklasse: het kapitalisme. Radek vergaf hem hierdoor zijn eerdere zienswijze; "Schlageter, de moedige soldaat van de contra-revolutie, verdient door ons, soldaten van de revolutie, mannelijk en eervol te worden geëerd."
De dood van SA-man Horst Wessel, een jongeman van 23 jaar, is eveneens een voorbeeld die parallel loopt met de tragedie van onlangs in Parijs. De idealist Wessel vond zijn dood in de strijd voor de nationale en sociale bevrijding van de Duitse arbeidersklasse. Hiervoor gaf hij zijn studie op samen met zijn verzekerde burgerlijke toekomst. Hij verhuisde naar de wijken van het lompenproletariaat in Berlijn om vervolgens te willen trouwen met een prostituee. Een ongekende daad voor het, door de bourgeoisie gedomineerde, nationalisme toentertijd. De strijd van Wessel werd in 1930 beëindigd door een mede-strijder voor het proletariaat, de communist Ali Höhler. De reden hiervoor was wederom een conflict tussen twee idealisten, die dezelfde doeleinden voor ogen hadden, die elkaar echter verkeerd begrepen.
De natie en het socialisme sluiten elkaar niet uit, integendeel zij vullen elkaar juist aan. De natie heeft het socialisme nodig als de enige zekerheid voor een gelijke en oprechte maatschappij en economie voor haar volk - de werkende producenten en de arbeidersklasse. Het ideaal van het socialisme heeft de natie nodig voor haar gemeenschapsgevoel en als antwoord tegen het globalisme.

Waar de naties van het socialisme, o.a. de Sovjet Unie en de Volksrepubliek China, hoog in het vaandel van "links" stonden, staan in het Zuiden van Europa tegenwoordig de arbeidersmassa, de algemene staking en de sociale zorg hoog in het vaandel van "rechts". Een handgemeen tussen twee idealisten - die beiden in het belang van de werkende massa staan - laat een derde hond het bot meenemen: de bourgeoisie, het kapitalisme. Deze ziet niets liever dan dat beide partijen met elkaar vechten. Echter wanneer beiden hun ogen zouden openen - en het inzicht krijgen dat de staat de ware vijand is - zou de heerschappij van het kapitalisme en haar burgerlijke staat snel voorbij zijn.
Een ander belangrijke les voor idealisten is die van het misbruik door de eigen bewegingen. Deze wordt belichaamd door het bonzendom. De tragedie van de Nederlander Marinus van der Lubbe is wellicht het meest "merkwaardig" als het hierop aankomt. Als idealist en strijder voor de arbeidersklasse, wou hij een daad stellen voor het Duitse proletariaat. In Nederland werd hij vaak bespot om zijn idealisme - dit door de zware gevechten met de politie vooraan op elke demonstratie en zijn radicale toon in combinatie met zijn verwarde uiterlijk. Hij was volgens velen een dromer. Toen in Duitsland in 1933 Hitler in de regering kwam, dacht van der Lubbe dat de arbeidersklasse in Duitsland nu eindelijk in verzet zou komen tegen het opkomende fascisme aldaar. Met zijn laatste beetje geld reisde hij af naar Berlijn, daar vocht zijn klasse, daar moest hij ook zijn! Niets was echter minder waar. De arbeidersklasse deed niets. Bijna verslagen door teleurstelling poogde hij terug naar huis te gaan, maar niet nadat hij eerst de Rijksdag in brand had gestoken, het symbool van het parlementarisme. De actie lukte, maar hij werd wel opgepakt. Zijn initiatief kreeg géén steun of verdere navolging vanuit de eigen beweging. De eigen idealen werden verraden door de eigen bonzen - zelfs door radicale radencommunisten zoals Anton Pannekoek. En zo werd deze jonge "dromer", die eens geloofde in de mooie revolutionaire woorden van zijn eigen kringen uitgespuugd omdat hij de daad bij woord wilde voegen voor een groter doel dan hijzelf: een ideaal.
En zo bleken Clément en Esteban ook niet elkaars tegenpolen te zijn. Beiden behoorden tot een politieke beweging voor revolutionaire verandering. Beiden waren jong, behoorden tot een subcultuur en waren gefascineerd door geweld, gedreven door de mythe als sociale kracht - sociale rechtvaardigheid en gelijkheid voor het volk en de natie-. De haat tegen het systeem stond bij beiden voorop, alleen keken zij - evenals Schlageter in het begin - de verkeerde kant op. Zij zagen de vijand in elkaar in plaats van samen te strijden tegen de echte vijand: de staat en het kapitaal. Een verkeerde inschatting en zo werden hun respectievelijke zoektochten naar de juiste richting vroegtijdig beëindigd.

Laten we de gedachte en/of herinnering aan Clément Méric en Esteban dan ook niet beperken tot martelaars en POWers in hun eigen respectievelijke bewegingen. Laat dit wederom een voorbeeld zijn van hoe het niet moet. Laat de socialistische these en de nationalistische antithese tot een synthese verworden voor een hoger doel; de nationale en socialistische bevrijding van globalisering, loonslavernij en van de uitbuiting van de ene mens door de andere. Dit alles in het kader van de strijd tegen bonzendom, de burgerij en het kapitalisme wereldwijd. Laat hen geen wandelaars in het niets worden.

Zodoende: De merkwaardige tragedie van het idealisme  

Bron : De Nationale&Socialistische aktie

zondag 7 april 2013

Mannen van de daad

Sinds 16 Maart kan men naar de tentoonstelling : Mannen van de daad - actie en militantenleiders in het Vlaams-nationalisme gaan bezichtigen  in het Bormshuis.
Er zullen voornamelijk foto's, affiches, pamfletten, tijdschriften en dergelijk te zien zijn.
De tentoonstelling is gewijd aan hen die aan de spits stonden van het activistisch Vlaams-nationalisme.
Dit is zeker een aanrader voor zei die meer willen weten over de Vlaamse actieleiders van vroeger.
De tentoonstelling in het bormshuis loopt tot 29 Juni.
Voor verdere info kun je altijd hun webstek bekijken.
www.bormshuis.org

woensdag 6 maart 2013

NSV! betoging te Leuven

   Komende donderdag organiseert de NSV! hun jaarlijkse betoging. Het thema dit jaar is: Verzet tegen de EU-Sovjet.
Wij van Autonome Kameraden zullen deelnemen en roepen iedereen op die tegen een EU zijn van fanatici als Guy Verhofstadt, die van de soevereiniteit van de lidstaten willen afnemen en de culturele en traditionele eigenheid van de Europese volkeren willen opdoeken.
Tegen een zijn EU die gedomineerd door lobbyisten, groot-kapitalisten, bankiers en hun multiculturele knechtjes, om hier zeker op af te komen!

                 Tegen de Europese Unie! Voor een Europa der vrije volkeren!
                                               


                                                 

Actie:“Stop het anti-Vlaams racisme”

Op Zaterdag 16 Feb organiseerde Autonome Nationalisten Vlaanderen een betoging te Brugge, met als thema: Stop het anti-Vlaams racisme.
Een dertigtal autonome actievoerders van AN-Vlaanderen, AK, Vrije Nationalisten Noord Brabant en enkele Waalse kameraden waren present.
Er werden pamfletten uitgedeeld aan de Brugse Vlamingen. We kregen enkele positieve commentaren van de omstanders.
Op het einde van de betoging hield de woordvoerder van AN-Vl een toespraak ivm het anti-Vlaams racisme  waar we dagelijks met geconfronteerd worden.
De betoging was zeker geslaagd en AN plant in de toekomst zeker nog zulke actie's.


                                                
                                                      Propaganda filmpje van de AN Vlaanderen.

zaterdag 9 februari 2013


Betoging tegen imperialisme in Parijs.

Op 2 Feb waren we afgezakt naar Parijs om mee te betogen tegen het imperialisme van de VSA. Maar ook tegen het IMF,NAVO en het corrupte  Wall Street.
Ruim 800 jongeren namen hier aan deel. De initiatiefnemers van deze geslaagde betoging was de organisatie Troisème Voie.
Nationalisten van overal waren naar Parijs afgezakt om hun afkeer duidelijk te maken van imperialisme van de VSA en de oorlogshonger van Israël tegen over Syrië.
Vanuit Vlaanderen waren de Autonome Nationalisten aanwezig, mensen van de geopolitieke denktank Euro-Rus en AK. Ook een grote groep van de Waalse Solidaristische partij Nation was aanwezig.
Eens aangekomen aan de eindbestemming van de manifestatie, Place du Phanthéon, kwamen verschillende sprekers aan het woord. Ieder van hen gaf hun ongezouten mening over de algemene thema van de betoging.
Een Syrische student sprak over de  gruwelen van het 'Vrije Syrische Leger'. De andere sprekers waren; Roland Hélie van Synthèse Nationale,  Hervé Van Laethem (Nation) en Serge Ayoub van Troisème Voie.
Voor de Autonomen uit Vlaanderen was deze manifestatie meer dan geslaagd! Wij kijken al uit naar de NSV! betoging in Maart.

El Gato

donderdag 31 januari 2013


      

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin
Kameraden,

Graag als eerst willen we iedereen een goed Joel en een strijdbaar 2013 toewensen.

Dat het al even stil is rond Autonome Kameraden zullen we niet ontkennen.

Enkele Kameraden hadden besloten om hun activisme wat terug te schroeven van wegen werk en andere om de studies af te ronden. Maar minder actief wil niet zeggen niet actief.

Uiteraard kunnen we niet zoals onze vrienden van AFF en Blokbuster onze webstek elke dag, week of maand vol spammen met artikels die even kwaliteit vol zijn als een hersenloze tv-soap.

Wat betreft het artikel van Rechts Actueel en achteraf Blokbuster

Wij waren aanwezig bij de oprichting van Autonome Nationalisten en steunen het initiatief volop. Met AN “Autonome Nationalisten” kan het autonoom concept verder verspreiden onder zowel toekomstige militanten voor de Vlaamse zaak, als de wat meer doorwinterde Vlaamse militant. Nieuwe ideeën en nieuwe acties kunnen enkel positief zijn voor Vlaanderen en de Vlaamse beweging.

Autonome Kameraden was en is altijd een initiatief geweest van kameraden om de onderlinge ruzies van diverse Vlaamse organisaties te overbruggen. En om nieuwe leden aan te trekken, zonder een lidkaart te moeten nemen of een stempel te krijgen dat je tot een bepaalde groepering hoorde. Dit is ook mee de boodschap van Autonome Nationalisten. Of men nu bij groep A,B of C actief is maakt niet uit, AN verwelkomt iedereen die hun rangen wil versterken om een positieve bijdrage te leveren aan zaken die ons gemeenschappelijk liggen.

En met dit allemaal gezegd, valt ons enkel af te sluiten met deze oproep. Wij Vlaams-Nationalisten hebben meer dan genoeg vijanden, laat ons eindelijk eens de onderlinge strijdbijl begraven en samen werken naar een onafhankelijk Vlaanderen

in een Europa der vrije volkeren!

En wat betreft over een zogezegd (mislukte) gemaskerde aanval op ALS. AK is niet bewust van een (mislukte) actie tegen ALS.               
El Gato

donderdag 24 januari 2013